OTAS Gruppen

Alltid litt i farten

Om oss

Utgangspunktet for Osterøy Transport var et enkeltmannsforetak som fikk godkjenning som  transportforetak den 8 November 1977. Dette enkeltmannforetaket utviklet seg til et oppkjøp av Osterøy Transport AS i 1980.

Pr idag eies 100% av Osterøy Transport AS av Otas Holding AS, som igjen er eid 100 % av familien Kalleklev med følgende aksjonærer:

Jan Magne Kalleklev, Dina Kalleklev, Johannes Cato Kalleklev og Ørjan Kalleklev.

Samtlige aksjonærer er per 2019 ansatt i selskapet og har fullt engasjement både i drift og administrasjon.